Công nghệ mạng wifi thông minh chuẩn 802.11s ~ 300xMbps chuẩn MIMO phát sóng lưới mạnh và xuyên vật cảng cực tốt

Giải pháp CNTT & Viễn Thông
Cung cấp giải Pháp phủ sóng Wifi Chuyên Dụng, Tổng đài điện thoại thông minh, Camera an ninh, Hệ thống IPTV chuyên nghiệp