Thảo Nhớ Hotel tọa lạc tại 40 Mạc Thiên Tích, Dương Đông, Phú Quốc. Khách sạn chuẩn 03 Sao với nhiều trang thiết bị Hiện đại và Công nghệ tốt nhất: Wi-Fi chuẩn Công nghiệp, Camera IP Hybrid, Tổng đài Hổn hợp.

0/5 (0 Reviews)