The Greens Coffee Lounge là phức hợp quán Cà phê – Nhà hàng trong hệ thống BÁCH VIỆT – CALLARY, The Greens thừa hưởng 12 năm kinh nghiệm trong ngành HoReCa nổi tiếng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0933 719 613