Dự án cung cấp tổng đài Panasonic cho văn phòng làm việc công ty KOTITI Việt nam đáp ứng hầu như toàn diện phục vụ liên lạc nội bộ và thông tin giữa khách hàng tới công ty tại văn phòng Quận 7 – Hồ Chí Minh được triển khai thông qua một nhà thầu PCCC hỗ trợi bởi Công ty TNHH Giải Pháp Phú Yên Xanh, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0989 544 978